Metodologia și Regulamentul Activităților Muzicale

1. METODOLOGIA ADMITERII

Etapele care vor fi parcurse în vederea admiterii la cursurile și activitățile organizate de Asociația Culturală Bravissimo sunt următoarele:

  1. Contactul – pe site, telefonic, prin recomandări, etc. – în urma contactului preliminar, veți fi invitați la o discuție detaliată la unul din sediile noastre, pentru a ne cunoaște.
  2. Programarea interviului și evaluării. La sediul nostru va avea loc o discuție (interviu) la care vor participa atât reprezentantul legal al copilului (părinți, bunici, alte rude, etc) cât și copilul. Este necesară o evaluare preliminară (gratuită) a calităților muzicale și a potențialului muzical. În cazul în care acestea nu corespund cu cerințele cursului pentru care s-a optat inițial, vă vom recomanda alte activităţi ce ar putea fi urmate. Se va completa apoi, dacă este cazul, fișa de înscriere.
  3. Stabilirea orarului. Aceasta se va face, în măsura posibilităților, de comun acord, ținând cont și de opțiunile dvs.
  4. Participarea la cursuri și evenimente, așa cum sunt ele programate. Odata începută activitatea în cadrul cursurilor organizate de Asociația Culturală Bravissimo, trebuie respectat Regulamentul Activităţilor Muzicale. 

2. REGULAMENTUL ACTIVITĂŢILOR MUZICALE (RAM)

2.1. Corul Bravissimo

 Reguli privitoare la cursanţi și însoţitorii acestora

Participarea la cursurile și activitățile organizate de Asociația Culturală Bravissimo presupune respectarea unor reguli în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus şi a necesității de a avea o consecvență în ceea ce facem.

1. Admiterea în Corul Bravissimo

Dacă în urma evaluării unui copil se constată că acesta are calităţile necesare pentru a începe pregătirea în vederea admiterii în cor, și dacă părintele (reprezentantul legal) optează astfel, se va începe activitatea în cadrul unor grupe pregătitoare, ca activitate premergătoare admiterii în Corul Bravissimo, și care au rolul de a pregăti cursantul până la nivelul necesar pentru a fi admis în cor. Durata de studiu în aceste grupe pregătitoare depinde de evoluţia cursanţilor. În funcţie de aceasta, ei vor fi admişi mai devreme sau mai târziu în cor, existând și posibilitatea de a nu îndeplini criteriile impuse de participarea la Corul Bravissimo, caz în care se poate opta pentru o altă activitate muzicală.

Criteriile urmărite pe parcursul perioadei de pregătire în grupele speciale sunt: dezvoltarea calităţilor vocale, ritmice, a auzului muzical, a memoriei muzicale, capacitatea de memorare a textelor, prezenţa scenică, disciplină, atitudine, motivaţie, participarea la cursuri, etc.

Pregătirea se face în cadrul unor grupe de 12 – 16 copii, frecvenţa şedinţelor fiind de 2 (două) pe săptămână.

2. Durata cursurilor

O şedinţă are durata de 50 de minute. Aceasta durată se poate reduce în cazul în care cursantul îşi pierde puterea de concentrare sau răbdarea (situaţie întâlnită uneori la cursanţii cu vârste între 5 și 7 ani).

Cursurile se desfaşoară pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai mică de un modul. Un modul cuprinde 8 şedinţe, 9 şedinţe sau 10 şedinţe, în funcţie de luna în curs.

3. Prezenţa la cursuri

Corul fiind o entitate aparte în cadrul Asociaţiei Culturale Bravissimo, prin importanţa scopului pentru care a fost înfiinţat şi a proiectelor derulate, va funcţiona în stagiu de pregătire, însemnând 10 luni/ an (excepţie fac lunile IULIE si AUGUST când stagiul de pregătire este întrerupt – vacanţă de vară). În perioada vacanţei de vară vor fi achitate doar orele la care membrii Corului Bravissimo vor participa facultativ, în funcţie de evenimentele pentru care vor fi solicitaţi. În perioada stagiului de pregătire -10 luni/an- cotizaţia de membru trebuie achitată obligatoriu (nr.de şedinţe din luna respectivă x 25 RON/şedinţa).

Şedinţele de curs se desfăşoară conform orarului stabilit pentru fiecare grupă de pregătire. Absenţele nu pot fi recuperate, în consecinţă şedinţele respective se consideră efectuate.

Excepţie fac cazurile speciale, care trebuie comunicate și discutate cu Conducerea Bravissimo Art School. Comunicarea se face în scris, pe e-mail ([email protected]) și în cel mai scurt timp veţi fi contactat pentru a clarifica respectiva situaţie specială (ex: caz medical cu repaus total).

4. Participarea la evenimente și desfăşurarea acestora

Membrii Corului Bravissimo care vor participa la diverse evenimente, vor fi selectaţi în funcţie de criterii de performanţă: forma vocală, nivel de pregătire, atitudine scenică, concentrare, disciplină, prezenţă la cursuri și orice alt criteriu impus de evenimentul pentru care au fost solicitaţi. Cei selectaţi trebuie să înţeleagă importanţa și responsabilitatea pe care o poartă fiecare în reuşita evenimentului respectiv. De aceea, prezenţa la evenimentele anunţate este obligatorie  pentru cei selectaţi.

Informaţiile importante legate de evenimente şi/sau activitățile membrilor cursanţi vor fi anunţate pe mail, sms şi la avizierul şcolii.

În acest scop, vă rugăm să completaţi corect adresa de mail, numarul de telefon (ambele numere ale părinţilor) şi adresa de facebook, în formularul de înscriere anual pe care îl completaţi, pentru a primi aceste anunţuri.

5. Plata cursurilor (contribuţie de membru)

Aceasta se face sub formă de abonament, atât pentru cor cât și pentru celelalte activităţi. Dat fiind statutul de ONG al Asociaţiei Culturale Bravissimo, încasările se realizează sub formă de contribuţii ale membrilor cursanţi.

  • şedinţele vor fi afişate/ comunicate prin sms din timp pe toată luna următoare și, în funcţie de numărul lor, se va achita suma aferentă (nr. de şedinţe înmulţit cu valoarea şedinţei).
  • cu excepţia lunilor IULIE și AUGUST, plata şedinţelor se va face integral, lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna în curs.
  • şedinţele de cor neefectuate din cauza absenţei cursantului NU se recuperează.

Pentru cursurile neachitate la timp, indiferent de natura cursului, factorii de decizie de la Bravissimo Art School au dreptul de a refuza participarea cursantului la ora respectivă.

Excepţie fac cursanţii care beneficiază de burse și situaţiile speciale anunţate din timp.

2.2. Cursurile de canto și de instrument

1. Admiterea la cursurile de canto și de instrument

Admiterea la cursurile de instrument sau canto se face ținând cont, în primul rând de opțiunea copilului și a părintelui, dar și de calitățile și posibilitățile reale pe care viitorul cursant le are. Limitările pot fi de natură fizică (chitara, de exemplu, nu poate fi studiată până la vârsta de 8 ani datorită solicitărilor la care e supus cursantul), psihică (nu are răbdare, nu se concentrează, etc) sau care ţin de talent.

2. Durata cursurilor

O şedinţă are durata de 50 de minute. Această durată se poate reduce în cazul în care cursantul îşi pierde puterea de concentrare sau răbdarea (situaţie întâlnită uneori la cursanţii cu vârste între 5 și 7 ani).

Cursurile se desfaşoară pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai mică de un modul. Un modul poate cuprinde 4 sau 8 şedinţe, în funcţie de opțiunea dvs.

1. Prezenţa la cursuri

Şedinţele de curs se desfaşoară conform orarului stabilit.

Prezenţa la cursuri este obligatorie, şedinţele neefectuate din motive ce ţin de cursant nu se recuperează (orarul nu permite acest lucru) şi se tarifează ca prezenţe. Într-un semestru se pot amâna maxim 2 şedinţe, cu obligativitatea de-a fi recuperate. În condiţiile în care, cursantul absentează în mod repetat, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul cu acesta, astfel participarea la cursuri este anulată.

Excepţie fac cazurile speciale (ex: cauze medicale cu repaus total), care trebuie discutate cu Conducerea Bravissimo Art School.

2. Participarea la evenimente și desfăşurarea acestora

Membrii Bravissimo Art School care vor participa la diverse evenimente, vor fi selectaţi în funcţie de criterii de performanţă: formă vocală, nivel de pregătire, atitudine scenică, concentrare, disciplină, prezenţa la cursuri și orice alt criteriu impus de evenimentul pentru care au fost solicitaţi. Cei selectaţi trebuie să înţeleagă importanţa și responsabilitatea pe care o poartă fiecare în reuşita evenimentului respectiv. De aceea, prezenţa la evenimentele anunţate este obligatorie pentru cei selectaţi.

Informaţiile importante legate de evenimente şi/sau activitățile membrilor cursanţi vor fi anunţate pe mail, sms şi la avizierul şcolii.

În acest scop, vă rugăm să completaţi corect adresa de mail, numarul de telefon (ambele numere ale părinţilor) şi adresa de facebook, în formularul de înscriere anual pe care îl completaţi, pentru a primi aceste anunţuri.

3. Plata cursurilor

Aceasta se face sub formă de abonament, achiziţionând module de curs de 4, 8 sau 12 şedinţe. Cursurile se plătesc anticipat, astfel încât la ultima şedinţă din modulul curent, sau cel târziu înaintea de a intra la prima oră a modulului de curs următor se va achita noul modul. Dat fiind statutul de ONG al Asociaţiei Culturale Bravissimo, încasările se realizează sub forma de contribuţii ale membrilor cursanţi.

Pentru cursurile neachitate la timp, indiferent de natura cursului, factorii de decizie de la Bravissimo Art School au dreptul de a refuza participarea cursantului la ora respectivă.

Excepţie fac cursanţii care beneficiază de burse și situaţiile speciale anunţate din timp.

2.3. Cursurile de teatru

1. Admiterea în Teatrul Bravissimo

Dacă în urma evaluării unui copil se constată că acesta are calităţile necesare pentru a începe pregătirea în vederea admiterii în Trupa de teatru Bravissimo, și dacă părintele (reprezentantul legal) optează astfel, se va începe activitatea în cadrul unor grupe pregătitoare, ca activitate premergătoare admiterii în Trupa de teatru Bravissimo, și care au rolul de a pregăti cursantul până la nivelul necesar pentru a fi admis în grupă. Durata de studiu în aceste grupe pregătitoare depinde de evoluţia cursanţilor.

Criteriile urmărite pe parcursul perioadei de pregătire în grupele speciale sunt: dezvoltarea memoriei, expresivitatea corporală si atitudinea, dezvoltarea imaginaţiei, capacitatea de memorare a textelor, prezenţa scenică, disciplină, atitudine, motivaţie, participarea la cursuri, etc.

Pregătirea se face în cadrul unor grupe de 6 – 8 copii, frecvenţa şedinţelor fiind de 1 (una) pe săptămână.

2. Durata cursurilor

O şedinţă are durata de 90 de minute. Această durată se poate reduce în cazul în care cursantul îşi pierde puterea de concentrare sau răbdarea (situaţie întâlnită uneori la cursanţii cu vârste între 5 și 6 ani).

Cursurile se desfaşoară pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai mică de un modul. Un modul cuprinde 4 şedinţe sau 5 şedinţe, în funcţie de luna în curs.

3. Prezenţa la cursuri

Şedinţele de curs se desfăşoară conform orarului stabilit pentru fiecare grupă de pregătire. Absenţele nu pot fi recuperate, deoarece este o activitate de grup, în consecinţă şedinţele respective se consideră efectuate și se tarifează ca atare.

Excepţie fac cazurile speciale, care trebuie comunicate și discutate cu Conducerea Bravissimo Art School. Comunicarea se face în scris, pe e-mail ([email protected]) și în cel mai scurt timp veţi fi contactat pentru a clarifica respectiva situaţie specială (ex: caz medical cu repaus total).

4. Participarea la evenimente și desfăşurarea acestora

Membrii Teatrului Bravissimo care vor participa la diverse evenimente, vor fi selectaţi în funcţie de criterii de performanţă: nivel de pregătire, atitudine scenică, concentrare, disciplină, prezenţă la cursuri și orice alt criteriu impus de evenimentul pentru care au fost solicitaţi. Cei selectaţi trebuie să înţeleagă importanţa și responsabilitatea pe care o poartă fiecare în reuşita evenimentului respectiv. De aceea, prezenţa la evenimentele anunţate este obligatorie pentru cei selectaţi.

Informaţiile importante legate de evenimente şi/sau activitățile membrilor cursanţi vor fi anunţate pe mail, sms şi la avizierul şcolii.

În acest scop, vă rugăm să completaţi corect adresa de mail, numarul de telefon (ambele numere ale părinţilor) şi adresa de facebook, în formularul de înscriere anual pe care îl completaţi, pentru a primi aceste anunţuri.

5. Plata cursurilor

Aceasta se face sub formă de abonament, atât pentru teatru, cât și pentru celelalte activităţi. Dat fiind statutul de ONG al Asociaţiei Culturale Bravissimo, încasările se realizează sub formă de contribuţii ale membrilor cursanţi.

  • şedinţele vor fi afişate/ comunicate prin sms din timp, pe toată luna următoare și, în funcţie de numărul lor, se va achita suma aferentă (nr. de şedinţe înmulţit cu valoarea şedinţei).
  • cu excepţia lunilor IULIE și AUGUST, plata şedinţelor se va face integral, lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna în curs.
  • şedinţele de teatru neefectuate din cauza absenţei cursantului NU se recuperează.

Pentru cursurile neachitate la timp, indiferent de natura cursului, factorii de decizie de la Bravissimo Art School au dreptul de a refuza participarea cursantului la ora respectivă.

Excepţie fac cursanţii care beneficiază de burse și situaţiile speciale anunţate din timp.

 

ACORDUL DE IMAGINE

Prin specificul activităţii desfăşurate, Asociația Culturală Bravissimo va folosi numele, imaginea și vocea membrilor săi, ori de câte ori este nevoie, pe materiale înregistrate video/audio, pe internet, afişe, în spectacole live sau înregistrate, la TV sau Radio, și pe orice alte materiale necesare promovării și susţinerii activităţii muzicale desfăşurate în cadrul Asociaţiei, în limitele decenţei și a bunului simţ.

Asociația Culturală Bravissimo nu poate fi trasă la răspundere în cazul unor eventuale consecinţe ce pot apărea ca urmare a acestei expuneri în spaţiul public, internet şi/sau media.

Cei care nu sunt de acord cu cele enumerate mai sus, trebuie să exprime în scris acest lucru, și pot de asemenea solicita, tot în scris, oricând, încetarea expunerii cursantului respectiv, aceasta făcându-se din momentul în care s-a solicitat acest lucru. Materialele deja existente şi promovate nu vor fi retrase.

Alte precizari – important!

–  Modificările de orar se discută și se fac numai împreună cu profesorul respectiv. În acest sens, vă rugăm să vă informaţi și să cunoasteţi numele și numărul de telefon al profesorului de la cursul dvs.

– Hotărârile luate de factorii de decizie ai Asociaţiei Culturale Bravissimo trebuie respectate. Orice problemă, nemulţumire sau sugestie se discută PERSONAL cu Florentina Draghici, respectiv Marius Draghici, fără a crea atmosferă negativă și fără a induce o stare de disconfort psihic generalizat, care afectează atât activitatea profesorilor cât și starea de spirit a copiilor.

– Nu implicaţi profesorii în aceste probleme. Prin natura statutului lor în Asociaţie, aceştia nu sunt în măsură și nu pot să le rezolve.

– Pe timpul orelor, însoţitorii trebuie să păstreze liniştea în sala de aşteptare.

– Părinţii au acces în sală de curs numai la pauză. În cazuri excepţionale, o singură persoană însoţitoare poate asista la un număr limitat de şedinţe, cu acordul profesorului și al unui factor de conducere de la Bravissimo Art School.

– În timpul orelor, cu excepţia urgenţelor, profesorii nu trebuie deranjaţi sub nici o formă.

ASOCIAȚIA CULTURALĂ BRAVISSIMO

Scroll to top